fbpx Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES” DLA OSÓB
ODWIEDZAJĄCYCH SERWIS INTERNETOWY WWW.SPLIT.PL

§ 1. Dane Administratora:

Administratorami danych osobowych użytkowników – osób odwiedzających
serwis internetowy dostępny pod adresem: www.split.pl/ , są wspólnicy
Kancelarii Prawno – mediacyjnej SPLIT P. Ćwiklińska – Kaiser, W. i K.
Kruczyńscy s.c. (dalej: Administrator), ul. Karola Libelta 27 lokal C5, 61 – 707
Poznań, tel: +48 789 118 913, e-mail: kontakt@split.pl . Administrator
przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników
odwiedzających jego serwis internetowy.

§ 2. Dane osobowe, cele i podstawy przetwarzania:
Dane pochodzące od użytkowników serwisu Administratora to dane:
Podawane dobrowolnie przez użytkownika w serwisie internetowym,
Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu (tj. dane, które mogą
zostać zebrane w związku ze stosowaniem przez serwis internetowy
Administratora plików „cookies”), w tym w szczególności dane eksploatacyjne
(oznaczenia identyfikujące użytkownika, oznaczenia identyfikujące
zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system informatyczny, z których
korzysta użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie
korzystania z serwisu internetowego). W większości przypadków dane te nie
będą miały charakteru danych osobowych.
Dane zbierane w ramach serwisu Administratora służą do zapewnienia
określonych usług użytkownikom oraz w celach m.in. statystycznych (w tym
profilowania przez podmioty trzecie), funkcjonalnych, technicznych oraz
dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dane
przetwarzane są w celach realizacji uzasadnionych interesów Administratora i
podmiotów, od których pochodzą pliki „cookies” (tj. na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO), czyli: w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu

internetowego, ulepszania świadczonych usług, uzyskania danych
statystycznych dotyczących korzystania z serwisu internetowego, marketingu).
Przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności użytkowników i nie wpływa
na nich w istotny sposób.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki „cookies” na dysku
komputera. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania serwisu. Za pomocą plików „cookies” mogą być
przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu
Administratora, to jest dane pozwalające na identyfikację użytkownika.
Pliki „cookies” przechowywane są na komputerach użytkowników w celu m.in.
właściwego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników, zapamiętania
preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika, tworzenia statystyk
oglądalności serwisu. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w
jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu internetowego, aby usprawnić
jego funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową
nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach Administrator
dokonywać może korzystając z narzędzi analitycznych podmiotów trzecich,
takich jak Google Analitics, które rejestrują (w tym mogą śledzić) zachowanie
użytkownika w serwisie internetowym i zamieszczają w urządzeniu końcowym
użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach. W celu
uzyskania szczegółowych informacji dotyczących danych zbieranych przez
serwisy udostępniające i obsługujące te narzędzia, należy zapoznać się z
obowiązującymi tam politykami prywatności.
Aktualnie stosowane przez Administratora pliki „cookies” oraz okres
przechowywania przez nie danych można samodzielnie zweryfikować z
poziomu przeglądarki internetowej:
Google Chrome: Aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze
klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Resources, a następnie rozwinąć
po lewej stronie Cookies.

Mozilla Firefox: Aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze
klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Dane, a następnie rozwinąć po
lewej stronie Ciasteczka.
Microsoft Edge: Aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze
klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Debuger, a następnie rozwinąć
po lewej stronie Cookies.
Jeżeli użytkownik nie chce, aby pliki „cookies” zapisywały się na jego
urządzeniu, może skonfigurować przeglądarkę internetową w taki sposób, aby
całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na dysku
twardym komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta. Efektem
zmiany może być utrata możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności
serwisu.

§ 3. Odbiorcy danych i przekazanie danych do państw trzecich:
Dane mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator
zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez
podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych
zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające
w zakresie obsługi informatycznej, lub ochrony danych osobowych. W
przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być
udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru
sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom
podatkowym. Dane użytkowników mogą być również zbierane niezależnie od
Administratora przez podmioty obsługujące narzędzia związane z wtyczkami
społecznościowymi i plikami „cookies”, w tym głównie Google Inc., a także
podmioty z nim powiązane. Administrator może przekazać Pani/Pana dane
osobowe do państw trzecich. Każde przekazanie będzie dokonywane w
oparciu o odpowiednie zabezpieczenia. Jeśli chce Pani/Pan uzyskać kopię
swoich danych osobowych lub dowiedzieć się o stosowanych
zabezpieczeniach lub uzyskać informację o miejscu udostępnienia Danych
Osobowych, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@split.pl .

§ 4. Okres przetwarzania:

Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą przez Administratora przez
okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2 niniejszej Polityki
wydłużony o okres archiwizacji danych i okres wynikający z odpowiednich
przepisów prawa. Podmioty zewnętrzne przetwarzają dane osobowe przez
okres wskazany w ich politykach ochrony prywatności.

§ 5. Profilowanie:

Pani/Pana dane mogą podlegać profilowaniu przez podmioty trzecie – Google
Inc. lub podmioty z nimi powiązane. Profilowanie to polega na
zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych dla oceny
niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących sposobu korzystania z witryny internetowej i Internetu.

§ 6. Ochrona Danych i uprawnienia użytkowników:
Użytkownikowi, którego dane osobowe są zbierane, przysługuje prawo do:
Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
oraz powiadomienia odbiorców danych osobowych o sprostowaniu lub
usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
Przenoszenia danych osobowych;
Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).

§ 7. Portale społecznościowe:

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile
prowadzone przez Kancelarię w mediach społecznościowych – tj. Facebook,
Instagram, YouTube, TikTok;
Dane te przetwarzane są wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym
w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz
promowaniu różnego rodzaju usług, a także w celu komunikacji z
użytkownikami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)