fbpx Skip to content

Ile trwa rozwód?

Rozwód – najpierw decyzja i pozew o rozwód

Często decyzja dotycząca sprawy rozwodowej jest odwlekana w czasie, nawet jeśli rozwód jest nieunikniony, a oboje małżonkowie chcą rozwodu. Małżonkowie martwią się jak pozew rozwodowy i rozwód wpłynie na dzieci, jak rozwiązać podział majątku wspólnego, często mają obawy jak będzie wyglądać sytuacja po orzeczeniu wyroku rozwodowego. Małżonkom towarzyszy również obawa ile czasu minie od złożenia pozwu do orzeczenia wyroku. Czy na pewno rozwód i sprawa rozwodowa musi ciągnąć się w nieskończoność? Co zrobić, aby orzeczenie rozwodu przyśpieszyć? Czy kancelaria adwokacka i radca prawny specjalizujący się w sprawach rozwodowych ma wpływ na czas trwania sprawy rozwodowej?

Czas trwania sprawy rozwodowej – czynniki

W sytuacji, w której małżonkowie zdecydują się na rozwód często stawiają przed sobą pytanie ile rozwód będzie trwać? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ jest to zależne od wielu czynników. Postępowanie rozwodowe zazwyczaj jest dość mocno rozciągnięte w czasie. Długość postępowania jest zależna od tego czy małżonkowie decydują się na rozwód bez orzekania o winie, czy jednak na rozwód z orzekaniem o winie. Znaczący wpływ na długość postępowania może mieć odmienne zdanie dotyczące władzy rodzicielskiej, zasad sprawowania opieki, podziału majątku i alimentów na dzieci. Pod uwagę trzeba także wziąć pod uwagę to, że od czasu w którym zostanie złożony pozew rozwodowy do pierwszej rozprawy w sprawie rozwodowej z reguły upływa kilka miesięcy. W sytuacji, w której Sąd będzie chciał uzyskać opinię biegłych odnośnie sytuacji małoletnich dzieci sprawa może się przeciągać w czasie. Spory dotyczące wysokości alimentów, podziału majątku także wpłyną na przedłużenie trwania postępowania rozwodowego, ponieważ w takiej sytuacji Sąd musi skrupulatnie ustalić potrzeby małoletnich dzieci oraz możliwości zarobkowe małżonka pozwanego. Niezbędne jest także przesłuchanie stron na rozprawie, aby Sąd uzyskał jak najwięcej informacji na temat stanowiska stron i wykorzystał to do sprawnego orzeczenia rozwodu. Strony muszą mieć również szansę ustosunkowania się do zgromadzonych w toku dowodów. Na niektóre czynności sądowe nie mamy wpływu, wtedy pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość.

Jak przyśpieszyć rozwód?

Jeśli małżonkowie chcą przyśpieszyć rozwód, powinni pomyśleć o mediacji. Mediacja ma bardzo wiele korzyści. Pozwala wypracować wspólne rozwiązanie sporu, pozwala stronom mieć realny wpływ na zakończenie konfliktu. Strony wspólnie ustalają warunki, na jakich przeprowadzą rozwód, a które są zależne wyłącznie od małżonków. Mediacja może doprowadzić do wypracowania ugody albo chociaż do ustalenia zgodnego stanowiska w postępowaniu rozwodowym. Mediacje dają możliwość osiągnięcia szybszego rozwiązania sporu, a tym samym przyśpieszyć rozwód i orzeczenie rozwiązania małżeństwa. Sąd uwzględnia ugodę zawartą przez małżonków w trakcie trwania mediacji i uwzględnia ją w wyroku rozwodowym. Sąd jedynie w sytuacji sprzeczności ugody z prawem lub zasadami współżycia społecznego może odmówić zatwierdzenia ugody. Gdy podczas mediacji małżonkowie dojdą do pojednania, mediator składa oświadczenie do Sądu i wtedy Sąd postępowanie rozwodowe umarza. Mediacja daje szansę na wysłuchanie małżonka, poznanie jego potrzeb oraz racji.

Rozwód – pozostałe aspekty

Za każdą decyzją idą dane konsekwencje, w sytuacji rozwodu również tak jest. Są to często i konsekwencje psychiczne jak i materialne. Problemy w związku z rozwodem są różne, najczęściej jednak małżonkowie martwią się kwestią związaną z dobrem dzieci oraz boją się jak potoczy się ich życie po zakończeniu związku małżeńskiego. Rozwód wcale nie musi przebiegać w strachu i niepokoju, w takiej sytuacji najbardziej pomocny może okazać się profesjonalny pełnomocnik. Również mediacja jest dobrym pomysłem, gdyż spowoduje porozumienie i kompromis w istotnych kwestiach podczas rozwodu.