fbpx Skip to content

Na jakim etapie sprawy o rozwód, separację czy inną można skorzystać z pomocy mediatora i jaki jest cel mediacji?

Mediacje zalicza się do alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów związanych z separacją, rozwodem, ustaleniem sytuacji dziecka po rozstaniu rodziców. Profesjonalny mediator w trakcie mediacji dba o zabezpieczenie wspólnych interesów stron konfliktu, a także wspiera strony konfliktu na drodze do osiągnięcia porozumienia. Mediator może na drodze mediacji pomóc w sprawach cywilnych czy sprawach rodzinnych na każdym etapie prowadzonej sprawy sądowej w postępowaniu cywilnym, ale także przed wniesieniem pozwu do sądu. To największa zaleta mediacji. Bezstronny mediator stosując reguły mediacji, w pierwszej kolejności nawiązuje nić porozumienia ze stronami, pomagając im spojrzeć na swój konflikt z innej perspektywy. Zanim sprawa trafi do sądu, a małżonkowie czy partnerzy staną się zwalczającymi się wzajemnie stronami postępowania, mogą przed wytoczeniem powództwa np. sprawy o rozwód, wspólnie mediator oraz strony same powinny ustalić warunki rozwodu oraz inne, takie jak: ustalenie zasad opieki nad dziećmi, ustalenie szczegółowych zasad kontaktów dzieci z rodzicem, z którym nie mieszkają pod wspólnym dachem, ustalenie zasad kontaktów pomiędzy dziećmi i innymi członkami rodziny (na przykład z dziadkami), uregulowanie spraw alimentacyjnych oraz innych spraw finansowych lub majątkowych.

W drodze porozumienia pomiędzy rodzicami, powszechnie zwanego „porozumieniem rodzicielskim” strony mogą ustalić szczegółowy plan opieki nad dzieckiem i zasad jej sprawowania po rozwodzie wraz z kalendarzem spotkań rodziców z dzieckiem w przypadku choćby opieki naprzemiennej, określeniem wysokości alimentów płaconych przez rodziców na dziecko i zasad ich finansowania, a także innych spraw rodzinnych, które mediacje mogą pomóc uregulować.

Rodzaje mediacji:

Cele mediacji:

Mediator i jego usługi, to propozycja dobrowolna. Strony mają dowolność w wyborze osoby bezstronnego mediatora. Gdy nie uzgodnią osoby mediatora sąd okręgowy kieruje je do stałego mediatora posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa, oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych ( art. 436 § 4 k.p.c.).

Mediacje mogą być prowadzone online, nie ma więc znaczenia miejsce zamieszkania czy pobytu osób, które zamierzają rozwiązać sporne sprawy przy udziale mediatora.