fbpx Skip to content

Czy zdrada musi oznaczać rozwód? 

Wiele osób mówi otwarcie, iż nie wyobraża sobie wybaczenia zdrady, tłumacząc to najczęściej bezpowrotną utratą zaufania i poczucia bezpieczeństwa – między innymi właśnie dlatego jest ona jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów. Nagromadzone w jej obliczu negatywne emocje powodują, że zamiast walki o naprawę wzajemnych relacji, decydujemy się na ich definitywne zakończenie. Czy jednak zawsze zdrada musi prowadzić do rozwodu? 

Zdrada fizyczna a zdrada emocjonalna.

Choć pojęcie zdrady fizycznej jest powszechnie znane i nie budzi żadnych wątpliwości, warto być świadomym, że oprócz tej „tradycyjnej” zdrady, wyróżniamy również zdradę emocjonalną. Pod pojęciem zdrady emocjonalnej należałoby rozumieć przede wszystkim nawiązanie bardzo bliskiej więzi i relacji z osobą postronną, przez osobę pozostającą w związku małżeńskim lub partnerskim. Charakterystyczny dla tego typu relacji jest brak kontaktów o charakterze intymnym, co sprawia, że zdrada tego rodzaju może być trudna do zidentyfikowania lub wręcz lekceważona. Osoby zaangażowane w tego typu relację często bowiem postrzegają ją jako zwyczajną przyjaźń. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy relacja ta w sposób nie budzący wątpliwości przedkładana jest ponad relację z małżonkiem. Zdrada emocjonalna jak najbardziej może stanowić przesłankę do rozwodu, jeśli w jej wyniku między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Z psychologicznego punktu widzenia bowiem, niejednokrotnie zdrada emocjonalna bywa bardziej bolesna od tej czysto fizycznej z uwagi na zaangażowanie emocjonalne i uczuciowe. Należy jednak pamiętać o tym, że każda tego typu sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego rozpatrzenia – czasami przyjaźń to faktycznie tylko przyjaźń i nie w każdej z nich należy doszukiwać się drugiego dna. 

Naprawa relacji po zdradzie.

Zdrada, zarówno ta fizyczna jak i ta emocjonalna nie zawsze muszą prowadzić do rozwodu. Małżonkowie, wbrew pozorom równie często co na rozwód decydują się ratować małżeństwo, szczególnie kierując się dobrem wspólnych małoletnich dzieci. Walka o ocalenie związku po zdradzie jest jednak wyjątkowo trudna i wymaga nie tylko chęci, ale także ogromnego wysiłku i zaangażowania obu stron. Z początku, warto przeanalizować, dlaczego w ogóle do tej zdrady doszło – czy powodem były problemy w relacjach intymnych małżonków, poczucie zaniedbania ze strony partnera, brak zainteresowania czy może brak umiejętności komunikowania partnerowi naszych potrzeb i odczuć. Ustalenie przyczyny może okazać się pomocne w procesie naprawy relacji – mając świadomość popełnionych błędów, jesteśmy w stanie pracować nad tym, by je zniwelować. Jeśli pomimo zdrady, wciąż kochamy małżonka, warto jest podjąć taką próbę. Najtrudniejsze są zawsze pierwsze momenty – to właśnie wtedy targa nami wiele sprzecznych emocji – od bólu, po złość, poczucie krzywdy czy nawet utratę poczucia własnej wartości i wstyd. Właśnie wtedy najczęściej pada decyzja o rozwiązaniu małżeństwa. Jeśli jednak widzimy choć cień szansy, na ocalenie związku, warto jest dać sobie czas na ich przepracowanie. Zdrada często prowadzi do całkowitej utraty zaufania, co objawiać się może odczuwaniem potrzeby kontroli małżonka, chorobliwą zazdrością, co w efekcie niejednokrotnie prowadzi do licznych kłótni i awantur. Jeśli jednak widzimy starania partnera, który usilnie próbuje naprawić swój błąd i odbudować stracone zaufanie i czujemy się gotowi, aby dać mu na to szansę możemy skorzystać z profesjonalnej pomocy w formie terapii małżeńskiej, lub indywidualnego spotkania z psychologiem.

Pamiętajmy jednak by nie robić niczego na siłę – jeśli wybaczenie zdrady małżonka jest ponad nasze możliwości, a mimo podjętych prób naprawy relacji jedyne co czujemy, to żal do partnera i obawa, iż sytuacja może się powtórzyć, mamy pełne prawo dążyć do zakończenia małżeństwa poprzez rozwód.

 Jeśli potrzebujesz pomocy psychologicznej w związku z rozstaniem, w SPLIT czekają na Was doświadczeni eksperci – skontaktuj się z nami już dziś.