fbpx Skip to content

Kim jest mediator?

Mediator to nie terapeuta, sędzia czy pełnomocnik

Często słyszymy o mediacjach jako o jednej z form załatwiania spornych spraw, natomiast rzadko słyszymy o osobie mediatora. Kim jest mediator i jaka jest jego rola w procesie mediacji? Mediator to osoba, która wspiera strony, usprawnia pomiędzy nimi komunikację, dążąc do wypracowania satysfakcjonującego obie strony stanowiska w obliczu powstałego konfliktu. Skorzystanie z usług mediatora należy do alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Mediator nie dąży do pogodzenia stron, chyba że taki jest właśnie cel mediacji. Z reguły w toku mediacji strony dążą do ustalenia warunków, na jakich mają się rozstać, chcą uregulować sprawy majątkowe oraz związane ze wspólnymi dziećmi. Mediator w swych działaniach jest bezstronny i neutralny, co oznacza tyle, że nie utożsamia się ze stanowiskami żadnej ze stron, nie faworyzuje jednego uczestnika postępowania względem drugiego. Mediator wspiera przebieg negocjacji m.in. w sprawach cywilnych, sprawach karnych, sprawach gospodarczych. Bezstronnych mediatorów wpisanych na listę sądu okręgowego możesz znaleźć w wielu miastach w Polsce, m.in. w Poznaniu, Krakowie czy Warszawie. Mediatorzy wpisani na listę w sądzie okręgowym to osoby, do których warto się zwrócić w pierwszej kolejności.

Co to jest mediacja?

W trakcie mediacji mediator prowadzi dyskusję, udziela głosu, czy spotka się ze stronami, wystrzegając się stronniczości lub okazywania uprzedzeń i oceniania stron konfliktu. W tym sensie bezstronny, profesjonalny mediator przypomina arbitra czy sąd, który w swych działaniach jest bezstronny i obiektywny, w odróżnieniu jednak od niego nie rozstrzyga sporu. Rola mediatora to wspieranie stron w spokojnym przedstawieniu swoich racji, we wzajemnym wysłuchaniu opinii i argumentów i w odnalezieniu wspólnych punktów zaczepienia. Zakres mediacji wspólnie ustalają strony konfliktu. Ważne, aby same strony podjęły próbę doprowadzenia do porozumienia. Mediator nadaje rytm prowadzonemu postępowaniu i wspiera w ten sposób strony w wypracowaniu możliwych rozwiązań. Mediator pomaga stronom skoncentrować się na problemach, szuka wspólnych celów, pomaga wypracować porozumienie, które usatysfakcjonuje obie strony.

Dlaczego warto mediować?

Na jakim etapie można zgłosić się do bezstronnego mediatora? Na każdym etapie sporu. Do mediatora można zgłosić się wtedy, gdy nie jest się w stanie ze sobą rozmawiać albo mimo prowadzonych rozmów nie udaje się znaleźć rozwiązania konfliktu, również wtedy, gdy pomimo braku spornych kwestii, strony konfliktu nie potrafią samodzielnie ustalić warunków rozstania. Warto skorzystać z usług mediatora jeszcze przed procesem, aby skorzystać z alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Strony mogą wtedy ustalić wszystkie sprawy prawne i osobiste w toku mediacji wspólnie z mediatorem, a mediacja może w ten sposób zastąpić postępowanie sądowe lub przynajmniej je znacząco ułatwić. Z mediacji można oczywiście skorzystać także w toku procesu, jak i po jego zakończeniu. Warto pamiętać, że dobry, bezstronny mediator jest na wagę złota i może znacząco skrócić czas rozwodu, jak i obniżyć koszty procesu.

Korzyści i reguły mediacji

Skuteczność i efektywność

Mediacja to uniwersalny i jedyny w swoim rodzaju sposób rozwiązania spornych kwestii przez strony konfliktu. Bez konieczności zainicjowania sprawy w sądzie możemy spisać dokument, który przy podjęciu stosownych czynności prawnych, może mieć moc wyroku bez procesu sądowego.

Dobre relacje

Profesjonalny mediator przy tym dba o obie strony procesu, nie jest ich pełnomocnikiem, którego rolą w toku sprawy sądowej jest reprezentacja interesów tylko jednej strony. Mediacja w sprawach rodzinnych czy gospodarczych wspólnie z profesjonalnym mediatorem, to możliwość spojrzenia na konflikt z innej perspektywy i próba doprowadzenia do porozumienia, aby zniwelować powstające napięcia. Jeśli osiągniemy nić porozumienia, okaże się, że proces sądowy nie jest konieczny, a strony same bardzo często z niego rezygnują.

Poufność i bezstronność

Nie należy mylić bezstronnego mediatora z terapeutą czy psychologiem. Rolą mediatora nie jest rozwiązanie konfliktu. Mediator nie rozstrzyga sporu, nie zajmuje stanowiska w sprawie, a jedynie pomaga w osiągnięciu kompromisu i szuka możliwych rozwiązań spornych kwestii w taki sposób, by obie strony czuły się usatysfakcjonowane wynikiem zawartego porozumienia. Mediator jest osobą bezstronną.

Większe zadowolenie stron i trwałość rozwiązań

Osobiście zachęcam do skorzystania z instytucji mediacji. Dlaczego? Dlatego, że znacząco ułatwia późniejsze załatwienie sprawy w sądzie, a w niektórych sprawach pozwala w ogóle uniknąć sprawy sądowej. W toku mediacji strony mają poczucie wpływu na swoją sytuację prawną i osobistą, a kompleksowe załatwienie spornych spraw w drodze mediacji pozwala uniknąć ciągnących się latami procesów sądowych. Pamiętać też należy, że mediacje zawsze można przerwać, odmówić podpisania porozumienia i przejść w etap procesu sądowego.