fbpx Skip to content

Rozwód krok po kroku

Według statystyk GUS, w Polsce, w roku 2020 aż 51 200 tysięcy małżeństw zakończyło się rozwodem. Co więcej z roku na rok liczba wzrasta, a małżonkowie są coraz bardziej skłonni do składania pozwu rozwodowego. Wzrost ten przede wszystkim wiąże się ze zwiększającą się świadomością społeczną w tym temacie – złożenie pozwu rozwodowego, rozwód i sprawy rozwodowe powoli przestają być tematem tabu i powodem do wstydu.

Dlaczego decydujemy się na rozwód?

Do jednych z najczęściej podawanych przyczyn spraw rozwodowych należą między innymi: niedochowanie wierności oraz inne problemy na tle seksualnym, nieporozumienia w sprawach finansowych, niezgodność charakterów, nadużywanie alkoholu, przemoc domowa a nawet dłuższa rozłąka. O rozwód znacznie częściej niż mężczyźni wnoszą kobiety. Rozwód uzyskać łatwiej, kiedy małżonkowie są w tej kwestii zgodni (oboje małżonkowie chcą rozwodu), i zależy im, aby orzeczenie rozwodu uzyskać możliwie szybko, a podział majątku wspólnego był w toku sprawy przed sądem właściwym uzyskany sprawnie i korzystnie na zgodny wniosek stron.

Rozwód Poznań – sprawa rozwodowa z punktu widzenia prawnika

Z prawnego punktu widzenia, do rozwodu dochodzi, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia – wtedy każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa właśnie poprzez rozwód. W praktyce oznacza to, że sąd uzna rozkład pożycia w sytuacji, w której między małżonkami przestaną istnieć więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze. Nie wyklucza to jednak wspólnego mieszkania małżonków jeśli zostało ono spowodowane jakąś szczególną okolicznością – małżonkowie, mimo chęci rozstania lub podczas trwającego procesu mogą nadal mieszkać pod jednym dachem, np. w sytuacji, w której jednego z nich nie stać na natychmiastową wyprowadzkę. Rozwód podzielić można na ten z orzeczeniem o winie i ten za porozumieniem stron. Może się tak zdarzyć, że z inicjatywy małżonka niewinnego, któremu zależy na uznaniu drugiego małżonka za winnego rozkładu pożycia. Uzyskanie wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie nie jest takie proste. Aby uzyskać fachową pomoc (np. przygotowanie pozwu rozwodowego) warto zasięgnąć porady prawnej u jednego z radców prawnych specjalizujących się w tematyce rozwodowej. Sąd może obarczyć winą za rozpad małżeństwa oboje małżonków, jednego z nich, lub uznać, że żadne z nich nie ponosi winy. W sądownictwie, w przypadku spraw o rozwód nie można jednak być „mniej” lub „bardziej” winnym. Wobec tego osoba, ponosząca stosunkowo „mniejszą” winę, przez sąd zostanie uznana za współwinną na równi z winnym „bardziej” małżonkiem. Rozwód bez orzekania o winie – potocznie mówiąc rozwód za porozumieniem stron – jak sama nazwa wskazuje jest możliwy tylko wtedy, kiedy oboje małżonkowie wyrażą na niego zgodę. Pozew rozwodowy to zawsze poważna decyja, która w toku sprawy rozwodowej przysporzy nam wielu emocji. Warto zwrócić uwagę, aby kancelaria adwokacka czy radca prawny, który będzie nas reprezentował miał doświadczenie w sprawach rozwodowych czy sprawach z zakresu prawa rodzinnego, aby przez postępowanie rozwodowe i podział majątku przeprowadził Cię możliwie bezszkodowo.

Pozew o rozwód, czy może jednak separacja?
Główną różnicą pomiędzy separacją a rozwodem jest fakt iż separacja nie rozwiązuje związku małżeńskiego, uchyla jedynie wspólnotę małżeńską, nie można też wstąpić w nowy związek małżeński. Separacja może zostać także zniesiona przez sąd – co w praktyce oznacza powrót do małżeństwa. Jeśli więc nie jesteśmy stu procentowo pewni co do zakończenia małżeństwa, lub w głębi duszy wciąż liczymy na poprawę sytuacji w związku jest ona zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż postępowanie rozwodowe.

Czy to już czas na rozwód? Czy już teraz złożyć pozew rozwodowy?

Z całą pewnością to pytanie zadało sobie wiele osób, podczas przemyśleń na temat zakończenia związku małżeńskiego, lub w czasie zmagań z kryzysem. W końcu kto z nas kłócąc się z partnerem nigdy nie pomyślał czy nie prościej byłby to zakończyć? Decyzja o rozwodzie nie może jednak być podjęta pod wpływem emocji. Jeśli jednak nastał moment, w którym jesteśmy jej pewni, wiedząc, że nie pozostało nam już nic innego – nie ma sensu zwlekać. Mimo faktu, że rozwód niewątpliwie jest wyjątkowo trudnym i stresującym doświadczeniem, przestał być już powodem do wstydu. Co więcej wcale nie musi być doświadczeniem negatywnym – często rozwód staje się początkiem nowego, szczęśliwszego życia.

Jakie kroki należy podjąć jako pierwsze kiedy już zdecydujemy się na rozwód i co uzyskanie rozwodu może nam ułatwić?

Bez wątpienia warto zasięgnąć porady osoby doświadczonej – adwokata lub radcy prawnego, najlepiej takiego, który posiada doświadczenie jako prawnik rozwodowy oraz mediator, wtedy jego fachowa wiedza i praktyczne doświadczenie ułatwią nam przejście przez cały proces kończenia związku z partnerem.

Proces w sprawie o rozwód rozpoczyna się od napisania i złożenia w sądzie pozwu o rozwód.

Przed wniesieniem pozwu, warunki rozwodu w tym opieki nad dziećmi lub kwestie alimentów mogą zostać ustalone z mediatorem, wtedy złożenie wraz z pozwem porozumienia rodzicielskiego pozwoli na szybkie zakończeniu rozwodu.

Po wniesieniu pozwu, finalnie dochodzi do rozprawy. Jeśli strony postępowania są ze sobą zgodne we wszystkich kwestiach, rozwód może być orzeknięty już na pierwszej rozprawie. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie rozwód z pewnością będzie trwał dłużej. Jego długość zależy od stopnia konfliktu występującego między małżonkami – zazwyczaj jest to od 3 do 5 rozpraw, choć w przypadku bardziej skomplikowanej sprawy, lub bardziej zaostrzonego konfliktu ilość ta może być znacząco większa. Odstęp czasowy pomiędzy rozprawami wynosi zazwyczaj 3-4 miesiące.

Koszt wniesienia takiego pozwu jest stały i wynosi 600 zł. Należy jednak pamiętać, że w przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek obu stron, tak zwany rozwód bez orzekania o winie, sąd zwróci nam połowę opłaty, co oznacza, że w takiej sytuacji wniesienie pozwu ostatecznie kosztować nas będzie jedynie 300 zł. W przypadku cofnięcia pozwu zostanie nam natomiast zwrócona cała wpłacona za pozew kwota. Nie możemy także zapomnieć o wynagrodzeniu dla naszego pełnomocnika – jego wysokość uzależniona jest od zawartej umowy.

Sąd podczas postępowania rozwodowego może uregulować kwestie opieki nad małoletnim dzieckiem (kontakty z dzieckiem, alimenty), podział majątku, a w wyjątkowych przypadkach może wydać także nakaz eksmisji, jeśli małżonkowie nadal zamieszkują pod tym samym adresem, a zachowanie jednego z nich jest naganne.

Przy procesie rozwodowym, nawet przed wniesieniem pozwu, oprócz pomocy radcy prawnego, lub adwokata, mamy także możliwość skorzystania z pomocy mediatora. Jego głównym zadaniem jest zadbanie o to, aby interesy obu stron były uwzględnione, a wynik mediacji był satysfakcjonujący dla obojga. Najczęściej pomagają one rozwodzącym się parom w dogadaniu się w kwestiach opieki nad dziećmi, lub w podziale majątku.

Nieoceniona może okazać się dla nas także pomoc psychologiczna – rozwód niesie ze sobą wiele stresu, zmian i wiele skrajnych emocji. Psycholog może pomóc nam je zrozumieć i nauczyć nas, jak sobie z nimi radzić. Niewykluczona jest także wspólna konsultacja dla obojga małżonków – rozmowa z psychologiem może ułatwić im efektywną komunikację, aby rozstanie przebiegło jak najmniej boleśnie.

Czy sąd może odmówić rozwodu?

Choć nie zdarza się to często sąd ma prawo odmówić nam rozwodu. Według prawa, rozwód nie jest dopuszczalny, gdy nie nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, również wtedy kiedy na jego skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych dzieci, lub jeśli jest on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Przykładem takiej sprzeczności może być nieuleczalna choroba jednego z małżonków – wymaga on wtedy pomocy materialnej jak i moralnej, wobec czego sąd może uznać rozwód za nieetyczny.