Jak pomóc dziecku podczas rozwodu rodziców?

Do powstania kryzysu w małżeństwie może przyczynić się wiele bardzo indywidualnych czynników, jednak jednym z najczęstszych jest brak odpowiedniej komunikacji w związku, brak chęci do poprawy relacji – bez niej nie jesteśmy w stanie zbudować trwałego i szczęśliwego związku.

Continue reading

Skandynawski model opieki nad dzieckiem po rozwodzie.

Warto zaznaczyć, iż rzeczy nabyte w drodze dziedziczenia, zarówno po zawarciu związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania, należeć będą do majątku osobistego małżonków, za wyjątkiem sytuacji w których to sam spadkodawca postanowi inaczej. Wyjątek stanowiły będą również przedmioty zwykłego użytku domowego, z których małżonkowie korzystać będą wspólnie.

Continue reading

Egzekucja alimentów

Warto zaznaczyć, iż rzeczy nabyte w drodze dziedziczenia, zarówno po zawarciu związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania, należeć będą do majątku osobistego małżonków, za wyjątkiem sytuacji w których to sam spadkodawca postanowi inaczej. Wyjątek stanowiły będą również przedmioty zwykłego użytku domowego, z których małżonkowie korzystać będą wspólnie.

Continue reading

Obniżenie kwoty alimentów na dziecko

Warto zaznaczyć, iż rzeczy nabyte w drodze dziedziczenia, zarówno po zawarciu związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania, należeć będą do majątku osobistego małżonków, za wyjątkiem sytuacji w których to sam spadkodawca postanowi inaczej. Wyjątek stanowiły będą również przedmioty zwykłego użytku domowego, z których małżonkowie korzystać będą wspólnie.

Continue reading

Czy zdrada musi oznaczać rozwód?

W sytuacji, w której małżonkowie zdecydują się na rozwód często stawiają przed sobą pytanie ile rozwód będzie trwać? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ jest to zależne od wielu czynników.

Continue reading

Czy rozwód może być pozytywnym doświadczeniem?

Do powstania kryzysu w małżeństwie może przyczynić się wiele bardzo indywidualnych czynników, jednak jednym z najczęstszych jest brak odpowiedniej komunikacji w związku, brak chęci do poprawy relacji – bez niej nie jesteśmy w stanie zbudować trwałego i szczęśliwego związku.

Continue reading

Plan wychowawczy – co to takiego?

Warto zaznaczyć, iż rzeczy nabyte w drodze dziedziczenia, zarówno po zawarciu związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania, należeć będą do majątku osobistego małżonków, za wyjątkiem sytuacji w których to sam spadkodawca postanowi inaczej. Wyjątek stanowiły będą również przedmioty zwykłego użytku domowego, z których małżonkowie korzystać będą wspólnie.

Continue reading

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Warto zaznaczyć, iż rzeczy nabyte w drodze dziedziczenia, zarówno po zawarciu związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania, należeć będą do majątku osobistego małżonków, za wyjątkiem sytuacji w których to sam spadkodawca postanowi inaczej. Wyjątek stanowiły będą również przedmioty zwykłego użytku domowego, z których małżonkowie korzystać będą wspólnie.

Continue reading

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Jakie masz prawa?

Warto zaznaczyć, iż rzeczy nabyte w drodze dziedziczenia, zarówno po zawarciu związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania, należeć będą do majątku osobistego małżonków, za wyjątkiem sytuacji w których to sam spadkodawca postanowi inaczej. Wyjątek stanowiły będą również przedmioty zwykłego użytku domowego, z których małżonkowie korzystać będą wspólnie.

Continue reading

Podział majątku a długi małżonków

Warto zaznaczyć, iż rzeczy nabyte w drodze dziedziczenia, zarówno po zawarciu związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania, należeć będą do majątku osobistego małżonków, za wyjątkiem sytuacji w których to sam spadkodawca postanowi inaczej. Wyjątek stanowiły będą również przedmioty zwykłego użytku domowego, z których małżonkowie korzystać będą wspólnie.

Continue reading

Rozwód a dziedziczenie ustawowe

Warto zaznaczyć, iż rzeczy nabyte w drodze dziedziczenia, zarówno po zawarciu związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania, należeć będą do majątku osobistego małżonków, za wyjątkiem sytuacji w których to sam spadkodawca postanowi inaczej. Wyjątek stanowiły będą również przedmioty zwykłego użytku domowego, z których małżonkowie korzystać będą wspólnie.

Continue reading

Rodzaje mediacji. Kiedy mediator może pomóc?

Mediacje mogą znajdować zastosowanie w sprawach o wyjątkowo szerokiej tematyce, dlatego ich podział jest dość bogaty, mimo, że charakterystyka ich prowadzenia skupia się praktycznie zawsze na tych samych wartościach, a ich głównym celem jest osiągnięcie ugody satysfakcjonującej dla obu stron konfliktu.

Continue reading

Rozwód, a podział majątku

W sytuacji, w której małżonkowie zdecydują się na rozwód często stawiają przed sobą pytanie ile rozwód będzie trwać? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ jest to zależne od wielu czynników.

Continue reading

Jak przygotować się do mediacji?

W sytuacji, w której małżonkowie zdecydują się na rozwód często stawiają przed sobą pytanie ile rozwód będzie trwać? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ jest to zależne od wielu czynników.

Continue reading

Ile trwa rozwód?

W sytuacji, w której małżonkowie zdecydują się na rozwód często stawiają przed sobą pytanie ile rozwód będzie trwać? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ jest to zależne od wielu czynników.

Continue reading

Kryzys w małżeństwie

Do powstania kryzysu w małżeństwie może przyczynić się wiele bardzo indywidualnych czynników, jednak jednym z najczęstszych jest brak odpowiedniej komunikacji w związku, brak chęci do poprawy relacji – bez niej nie jesteśmy w stanie zbudować trwałego i szczęśliwego związku.

Continue reading